BeConnected - Thông tin chi tiết

Tất cả các tin tức và phân tích mới nhất từ các chuyên gia hàng đầu Châu Á về điểm tham quan, tour du lịch và hoạt động châu Á
Media Coverage

Blanca Menchaca is new CEO of BeMyGuest

Media Coverage

Travel startup BeMyGuest appoints Blanca Menchaca as new CEO

Media Coverage

Travel startup BeMyGuest appoints Blanca Menchaca as new CEO

Media Coverage

BeMyGuest COO Blanca Menchaca becomes CEO

Media Coverage

Lauding digital transformation efforts

Media Coverage

SG:D TechBlazer Awards seeks to inspire, drive and recognise Singapore's best technology innovators

Media Coverage

Singapore recognises its top technology innovators

Insights
Media Coverage

Yes, digital booking for attractions, tours and activities is possible…

Insights